Cinquième Sens

חברת Cinquième Sens נוסדה ב-1976, ופיתחה לאורך השנים, טכניקות הוראה ותכניות ייחודיות. בין כלי ההוראה שלה נמנים ה-olfactorium, כלי מיוחד המרכז, כמו בשולחן הבשם, את עיקרי התמציות החשובות להוראה; ה-olfactive pyramid (פירמידת הריחות), ייצוג וויזואלי של מבנה בושם וסידור חומרי הגלם על פי מידת נידופם; שושנת הרוחות (la rose des vents) המאפשר לקלוט במבט אחד את משפחות הבשמים; ספריית הבשמים (olfathèque), מנוע חיפוש הגדול המספק מידע אודות יותר מ-6,000 בשמים קלאסיים אך גם מודרניים.